שם המכרז קטגוריה תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
כביש טבעת צפונית - קטע מזרחי מכרזים 12/01/2022 23/01/2022

עבור לארכיון המכרזים