הממונה על חופש המידע במועצה מקומית חורפיש

עו"ד בדר כמיל 

מספר טלפון  - 0522903711

MAIL: [email protected]

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998