מצורף בזאת מסמך מדיניות ההתגוננות ליום חמישי 10 במאי 2018 החל מהשעה 5:00 ועד ליום חמישי 10 במאי 2018 בשעה 23:59.

המסמך כולל : 

א. נספח א - הנחיות התגוננות לאזרח.

ב. נספח ב - הנחיות התגנהגות בהישמע אזעקב ובחירת המרחב המוגן.

ג. נספח ג - רשימת היישובים שעליהם חלה מדיניות ההתגוננות.

מסמך מדיניות ההתגוננות אושרה על ידי מפקד פיקוד העורף ומפקד פיקוד הצפון.

מדיניות ההתגוננות לאוכלוסייה.pdf