תושבים חורפיש היקרים,

בשנה החדשה 2021 אנו משיקים אפליקציה ואתר אינטרנט למועצה.

האפליקציה והאתר ייתנו מענה למגוון תחומי החיים בהם עוסקת המועצה: 

רווחה, חינוך, מחלקות המועצה השונות, פעילויות והודעות לתושב.

באמצעות האפליקציה והאתר תוכלו ליצור קשר עם המחלקות השונות במועצה, לקבל את כל המידע הנחוץ לכם ולשלוח אלינו פניות ודיווחים.

את האתר התאמנו והנגשנו על מנת שכל התושבים יוכלו להשתמש בו, כולל תושבים עם מוגבלויות ובעלי צרכים מיוחדים.

אני בטוח שבאמצעות האפליקציה והאתר, נוכל לשפר את ההתקשרות בין המועצה לבין התושבים, ומתן מענה למגוון רחב של שירותים.

ראש המועצה