מועצה מקומית חורפיש
תמונת מצב יישובית - חירום קורונה
26/03/2020 11:09:03

תושבי חורפיש היקרים
להלן תמונת מצב לעשיית המועצה בימים קשים אלה במלחמה נגד התפשטות הקורונה וההכנות האופרטיביות לקראת ימים קשים יותר :
התנהלות בשגרת חירום (מל"ח) ב30% מהסדק השגרתי וזאת בהתאם להנחיות משרדי ממשלה.
עבודה עפ"י שעון פעילות לאיסוף נתונים וקיום הערכות מצב לניתוח ושיפור יכולות הסיוע לכלל האוכלוסיות בכל המישורים.
עד כה ננקטו צעדים חיונים ונבנתה תכנית עבודה יישובית אשר מפרטת דרכי פעולה בהתאם לשלבי התכנית הלאומית למען החוסן הציבורי :
1. בוצע מיפוי מקיף לכלל האוכלוסיה וחלוקתה לשכבות סיכון לרבות אוכלוסיה נזקקת וקבוצות סיכון בחתך גילאים ורמות חוסן .
2. שיתוף נתונים לוגיסטיים בקרב קופות חולים ובתי מרקחת ביישוב והתאמת המענה לאוכלוסייה .
3. יצירת קשר מול אוכלוסיה נזקקת ובניית מענה תואם בהיבטי לוגיסטיקה, רפואה , רווחה ופסיכולוגיה.
4. השבתת מוסדות חינוך ופיקוח על למידה מרחוק בהתאם לתכנית משרד חינוך תוך קיום קשר רציף מול מנהלים וסגל ההוראה .
5. ביצוע עבודות חיטוי ברחובות היישוב ומוסדותיו .
6. העלאת אתר רשותי ואפלקציה  להנגשת מידע לתושב ומענה לפניותיו.
7. הדרכת עובדות מועצה ע"י פקע"ר והכנתם כמוקדניות לעת פתיחת מוקד רשותי כחלק מתכנית לעת החמרת מצב.
8. קיום קשר רציף מול משרדי הממשלה וזרועות הביטחון לקבלת הנחיות, תרגומן, התאמתם והנגשתם לתושב.
9. פיקוח על בתי עסק ווידוא קיום ההנחיות באמצעות פקחי המועצה, משטרה, ומחלקת ביטחון.
10. בניית מאגר אמצעים לצרכי התושב הכולל דברי מזון, חומרי ניקוי וחיטוי  .
רכש אמצעי מיגון לעובדים ולמתנדבים.
11. מעקב מבודדים ביישוב תוך יצירת קשר טלפוני וביקור יומי לרבות הסברים וחידוד הנחיות .
13. בניית מאגר מתנדבים לשלל משימות אפשריות בחתך גילאים (עד כה ישנה יותר מ 250 מתנדבים ומתנדבות כולל רכבי שטח וסיוע בהתניידות ) + תכנית מגירה להפעלתם.
המועצה על כלל עובדיה תפעל לרווחת התושב ביטחונו וחוסנו.
ואתם תושבים יקרים נדרשים לשתף פעולה ולציית להוראות במטרה לעבור את התקופה בשלום .