מועצה מקומית חורפיש

חברי מלאה

שםתפקידטלפוןדואר אלקטרוני
מופיד מרעייו"ר המועצה0505311101lishka3@walla.co.il
בסאם מרעימבקר וממונה תלונות הציבור0506225207mevaker@lch.org.il