מועצה מקומית חורפיש
מדיניות ההתגוננות לאוכלוסייה 10/5/2018
10/05/2018 12:07:00

מצורף בזאת מסמך מדיניות ההתגוננות ליום חמישי 10 במאי 2018 החל מהשעה 5:00 ועד ליום חמישי 10 במאי 2018 בשעה 23:59.

 

המסמך כולל : 
א. נספח א - הנחיות התגוננות לאזרח.
ב. נספח ב - הנחיות התגנהגות בהישמע אזעקב ובחירת המרחב המוגן.
ג. נספח ג - רשימת היישובים שעליהם חלה מדיניות ההתגוננות.

מסמך מדיניות ההתגוננות אושרה על ידי מפקד פיקוד העורף ומפקד פיקוד הצפון.