מועצה מקומית חורפיש
הודעות לתושב: הודעות לתושב 31.30.2020 עדכון יומי חורפיש - מספר מבודדים 6 ,מספר חולים 1 (בבדיקה)