מועצה מקומית חורפיש
הודעות לתושב: הודעות לתושב לכל הזכיינים שחתמו על חוזה למגרשים שכונת החיילים "אלמקלע" בתאריך 15/7/2018 ולא קבלו את החוזים והתוכניות, ניתן לגשת ולקבל אותם במחלקת ההנדסה במועצה מקומית